SIGRE

PUNTO SIGRE

QUE SE PODE DEPOSITAR?

  • Medicamentos caducados
  • Medicamentos que non precises
  • Caixas de medicamentos
  • Envases baleiros ou con resto

QUE NON SE PODE DEPOSITAR?

  • Agullas
  • Termómetros
  • Gasas
  • Produtos químicos
  • Radiografías
  • Pilas

TEN EN CONTA…

Estes residuos non poden ser xestionados a través do Punto Limpo senón que hai que levalos ao Punto Sigre da farmacia.

As caixas de cartón e envases plásticos ou de vidro, tanto baleiros como con resto de medicamentos non deben tirarse nos colectores de rúa de recollida selectiva.