SIGFITO

PUNTO SIGFITO

QUE SE PODE DEPOSITAR?

  • Envases baleiros de fitosanitarios: sulfatos, herbicidas, plaguicidas, …

QUE NON SE PODE DEPOSITAR?

  • Produtos fitosanitarios portugueses
  • Envases con símbolo SIGFITO con restos de produto
  • Envases sen símbolo SIGFITO

TEN EN CONTA…
Os puntos de recollida SIGFITO recollen os envases sen custe engadido e danlle unha saída axeitada a este residuo.