RESTO

RESTO

QUE SE PODE DEPOSITAR?

  • Cueiros
  • Produtos de hixiene feminina
  • Restos de varrer
  • Papel con tintas sucio
  • Excrementos animais

QUE NON SE PODE DEPOSITAR?
Calquera residuo susceptible de ser reciclado por outra vía

TEN EN CONTA…

Deposita os residuos dentro dunha bolsa correctamente pechada. Deste xeito evítase que os restos queden esparexidos polo colector ensuciándoos e contribuíndo a xerar malos cheiros.

Deposita os teus residuos a última hora do día e evita as fins de semana. O servizo municipal de recollida realiza a súa ruta de luns a venres, se tod@s levamos os nosos residuos de domingo a xoves, contribuímos a evitar que estes fermenten dentro do colector xerando malos cheiros.