PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A INTERINA

O obxecto das presentes bases é proceder á selección con carácter de interinidade  dun/ha auxiliar administrativo/a para levar a cabo principalmente funcións de rexistro de documentos no Concello, atención e información ao público, xestións do Padrón.

  • Documentos realacionados
  1. BASES_AUXILIAR_ADMINISTRATIVO_INTERINO
  2. DECRETO 2018-0046 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AUXILIAR INTERINO]
  3. 19.02.2018 ACTA DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS
  4. 02.03.2018 ACTA EXERCICIO TIPO TEST
  5. 05.03.2018 ACTA EXAME GALEGO E CORRECCIÓN ERRO