PERSOAL PARA A XXVI EDICIÓN DA FEIRA DO VIÑO DO ROSAL E CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA VINDEIRAS EDICIÓNS

Convocatoria de tres prazas de persoal encargado de facilitar información xeral sobre a Feira e da venda de cataviños, procede aprobar as bases que rexerán a contratación laboral temporal durante tres días de tres persoas que se encarguen da tarefas sinaladas. Así mesmo, engádese como novidade a creación dunha bolsa de emprego para a presente e futuras edicións. Á vista destes antecedentes dítanse as presentes bases para a contratación laboral temporal para cubrir tres prazas de PERSOAL DE INFORMACIÓN XERAL E VENDA DE CATAVIÑOS e constitución dunha bolsa de emprego.

  • Documentos relacionados
  1. 01 28.06.2018 ANUNCIO BOP BASES SELECCIÓN E BOLSA DE EMPREGO FEIRA DO VIÑO
  2. 02 28.06.2018 ANUNCIO BOP