PILAS

PILAS

QUE SE PODE DEPOSITAR?

  • Pilas
  • Pilas botón
  • Acumuladores ou baterías de aparellos electrónicos domésticos

QUE NON SE PODE DEPOSITAR?

  • Baterías de coche
  • Baterías e acumuladores de orixe industrial

TEN EN CONTA…

Sempre que sexa posible emprega pilas e baterías recargables.

Poden entregarse nos colectores habilidatos para tal fin dispoñibles nos edificios municipais (Auditorio, Polivalente, Concello, …) así como nos establecementos de venda de electrodomésticos. Tamén poden xestionarse a través do Punto Limpo.