Ofertas de Emprego Público


 

 • Información: Mediante decreto da Alcaldía de 2 de maio de 2017 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de tres traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de obras e servizos de competencia municipal para o ano 2017 (Plan Concellos – liña 3). Os tres postos son de oficial de albanelaría para a revalorización de espazos públicos. + DESCARGAS 01 DECRETO 2017-0241 [DECRETO LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS] 02 DECRETO 2017-0243 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS E DATA DE BAREMACIÓN DOS […]
  Información: O obxecto é proceder á selección dun/ha traballador/a para levar a cabo principalmente tarefas propias da categoría dentro da Brigada de Vías e Obras municipais. As características da praza son as que seguen:
  Información: Mediante decreto da Alcaldía de 14 de febreiro de 2017 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de once traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o ano 2017 (Plan Concellos – liña 4). + DESCARGAS 01 DECRETO 2017-0091 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PLAN CONCELLOS] 02 DECRETO 2017-0106 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS PLAN CONCELLOS DEPUTACIÓN] 03 ANUNCIO BAREMACIÓN DE MÉRITOS PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E […]
  Información: Vistas as bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 14 de outubro de 2016  para a contratación laboral temporal dun peón de limpeza e dun auxiliar de axuda no fogar ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) durante o exercizo 2016 DESCARGAS: 01 Listaxe definitiva de aspirantes/as pra participar no proceso selectivo 02 Acta concurso de méritos APROL RUAL 2016
  Información: Selección de persoal OBRADOIRO DE EMPREGO “MERCADO DE SAN MIGUEL” 2016 DESCARGAS: 01 CARTEL PROVISIONAIS OBRADOIROS 02 CONVOCATORIA ENTREVISTAS ALUMNOS OE 03 PUNTUACIÓN PROVISIONAL EQUIPO DIRECTIVO 04-01 PUNTUACIÓN DEFINITIVA EQUIPO DIRECTIVO 04-02 DATA ENTREVISTA EQUIPO DIRECTIVO 05 LISTAXE ALUMNOS SELECCIONADOS OBRADOIRO EMPREGO SAN MIGUEL 2016 06 DOCUMENTACIÓN PRESENTAR OS ALUMNOS SELECCIONADOS OBRADOIRO EMPREGO SAN MIGUEL 2016
  Información: Vistas as bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 28 de xullo de 2016  para a contratación laboral temporal dun/ha traballador/a ó abeiro da subvención outorgada pola Xunta de Galicia para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais para o ano 2016. DESCARGAS: 01 DECRETO 2016-0441 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS] 02 DECRETO 2016-0443 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS ADMINISTRATIVO SS COOPERACIÓN] 03 05.09.2016 ACTA MÉRITOS AUXILIAR ADMVO. 04 08-09-2016-acta-proba-practica-auxiliar-admvo-ss
  Información: Contratación laboral temporal para cubrir tres prazas de PERSOAL DE INFORMACIÓN XERAL E VENDA DE CATAVIÑOS, para a XXIV edición da Feira do Viño do Rosal 01 BASES PERSOAL FEIRA DO VIÑO 2016 02 LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E BAREMACIÓN FEIRA DO VIÑO 03  ACTA CONCURSO DE MÉRITOS
  Información: O obxecto  das presentes bases é proceder á selección dun/ha traballador/a para levar a cabo principalmente traballos de mantemento e reparación de maquinaria agrícola e forestal, pero tamén outras tarefas propias da categoría dentro da Brigada de Vías e Obrasmunicipais. As características da praza son as que seguen: Praza de operario/a de servizos varios a tempo completo, coa categoría de peón. 01 BASES OPERARIO/A SERVIZOS VARIOS 02 LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS 03 LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS OPERARIO SERVIZOS VARIOS 04 ACTA_VALORACIÓN […]
  Información: As bases que se detallan a continuación son as que rexerán a selección de persoal para a impartición das clases do curso AFD “Traballos de carpintería e moble”, subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e o Fondo Social Europeo, e que consta dun total de 378 horas. DOCENTE EXPERTO EN MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERÍA: LISTAXE DEFINITVA DE ASPIRANTES ADMITODOS/AS DECRETO 2016-0366 [DECRETO ARQUIVO EXPEDIENTE SELECCIÓN DOCENTES AFD]
  Información: Bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 2 de xuño de 2016  para a contratación laboral temporal de cinco peóns de limpeza ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación polas entidades locais de personas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da RISGA