En resposta á solicitude da FEGAMP, entidade que coordina a recollida destes datos, o Rosal xa notificou os datos para axilizar a vacinación destas persoas

A Área de Servizos Sociais do Rosal ven de notificar á FEGAMP as listaxes das persoas traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, tanto do servizo que executa o Concello de xeito directo, como do SAF Dependencia a través da empresa adxudicataria do servizo. Deste xeito O Rosal axiliza a vacinación deste grupo poboacional que está a traballar día a día en primeira liña con persoas de alto risco.

As persoas traballadoras de servizos asistenciais no fogar é un dos colectivos que, segundo o previsto no Plan Galego de Vacinación fronte ao SARS- Cov2, recibirán a vacina nos vindeiros días ou semanas, dado que están incluidos no grupo 3B da devandita estratexia.