Anuncio de Alcaldía de aprobación listaxe definitiva de admitidos e excluídos, apertura de período de subsanación e nomeamento tribunal no proceso selectivo para a selección de 10 traballadores ao abeiro da Liña 3 do Plan Concellos 2021.

  • Documento relacionado
  1. Listaxe definitiva de admitidos e admitidas e excluídos e excluídas, período de subsanación, nomeamento tribunal e baremacion meritos