Bases e anexos da nova convocatoria do proceso selectivo para cubrir a interinidade dun posto de condutor de maquinaria da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño.

O prazo para presentar instancias é de 10 días hábiles contados a partir do 6 de febreiro de 2020.

Aquelas persoas que se presentaron á convocatoria desta mesma praza no ano 2019, so terán que volver a presentar o novo modelo de instancia (indicando, se é o caso, que queren que se teña en conta para esta, a documentación xa presentada), o novo impreso de autobaremo cuberto, e (IMPORTANTE) poderán engadir a maiores NOVA documentación que consideren oportuna.