Aprobación das bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de Traballador/a Social, mediante o sistema de concurso oposición, que establece un prazo de 7 días hábiles seguintes ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial de Pontevedra para a presentación de instancias.

  • Prazo de presentación de solicitudes ata o día 10 de novembro inclusive. 

Documentos relacionados:

  1. ANUNCIO COVOCATORIA BOPPO 205 DE 25_10_2021
  2. ANUNCIO RECTIFICATIVO E APERTURA DE NOVO PRAZO
  3. BASES REGULADORAS