Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

O MERCADO LOCAL DO ROSAL VAI MEDRANDO

O Mercado Local do Rosal vai medrando con novos postos e con moitas visitas de vecinos e veciñas que veñen buscando productos de calidade a bos prezos.
Despois de varios cambios de datas para comprobar a viabilidade do proxecto tanto en sábado como en domingo, finalmente podemos dicir que os sábados son os días elixidos para o mercado. […]

LISTAXE DEFINITVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CINCO PEÓNS DE LIMPEZA

Mediante decreto da alcaldía de 4 de outubro de 2017 aprobáronse as bases reguladoras da contratación laboral temporal de cinco peóns de limpeza ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación polas entidades locais de personas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga. […]

ACTA BAREMACIÓN CONCURSO MÉRITOS E DATA DA PRIMERIRA PROBA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA DE PERSOAL DE LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Acta do proceso selectivo para a contratación laboral interina de persoal de limpeza de edificios públicos e constituación dunha bolsa de emprego: Baremación do concurso de méritos

Data de realización da primeria porba (tipo test) o vindeiro mércores, 25 de outubro de 2017, as 9:30 horas no Centro Social Polivalente, situado na rúa Cabaqueiros, 4 O Rosal. […]

LISTAXE DEFINITIVA CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA DE DOUS/DÚAS LIMPADORES/AS DE EDIFICIOS PÚBLICOS E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA SUBSTITUCIÓNS NO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

No día de onte aprobouse a listaxe provisional de admitidos e excluidos para a cobertura laboral de dúas prazas de persoal de limpeza de edificios públicos, así como para a constitución dunha bolsa de emprego.
En virtude das facultades que me outorga a lexislación vixente, e de conformidade ca base nº 5 das de selección, RESOLVO: […]

LISTAXE PROVISIONAL CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA DE DOUS/DÚAS LIMPADORES/AS DE EDIFICIOS PÚBLICOS E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA SUBSTITUCIÓNS NO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

O pasado 15 de setembro aprobáronse as bases e a convocatoria para a contratación laboral de dúas prazas de persoal de limpeza de edificios públicos con carácter interino ata a cobertura definitiva da praza ou a súa amortización. Así mesmo tamén se acordaba consituir unha nova bolsa de emprego para os postos de limpeza de edificios públicos do concello. […]

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONCEDE SUBVENCIÓN PARA AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA AO CONCELLO DO ROSAL

A Deputación e Pontevedra acorda conceder ao Concelllo do Rosal, subvención para financiar  gasto corrente e investimento no ano 2017, solicitados a través das Axudas Básicas de Emerxencia 2017, que se leva a cabo dende o servizo de Cohesión Social e Xuventude desta Deputación Provincial.