Ofertas de Emprego Público


 

 • Información: Vistas as bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 27 de novembro de 2017 para a contratación laboral temporal du auxilair administrativo e dun auxiliar de axuda no fogar ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) durante o exercizo 2017. Documentos relacionados: DECRETO 2017-0644 [DECRETO APROBACIÓN LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS APROL RURAL] DECRETO 2017-0653 [DECRETO APROBACIÓN LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS APROL RURAL] 14.12.2017 ACTA […]
  Información: Bases reguladoras da contratación laboral temporal de cinco peóns de limpeza ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación polas entidades locais de personas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga. Documentos relacionados 01 DECRETO 2017-0560 [DECRETO LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL E PROBAS] 02 27.10.2017 ACTA PROBA PRÁCTICA RISGA
  Información: O obxecto das presentes bases é proceder á selección de dous/dúas traballadores/as para levar a cabo traballos de limpeza de edificios públicos dentro do Servizo de Limpeza de Edificios Públicos Municipais, en concreto, no Centro de Saúde e no CPI “Manuel Suárez Marquier” Prazo de presentación de solicitudes: 4/10/2017 – 13/10/2017 Documentos relacionados 01 BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA DE DOUSDÚAS LIMPADORESAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS 02 DECRETO 2017-0544 [17.10.2017 LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PERSOAL LIMPEZA INTERINO] 03 DECRETO […]
  Información: Contratación laboral temporal para cubrir tres prazas de PERSOAL DE INFORMACIÓN XERAL E VENDA DE CATAVIÑOS  Documentos relacionados 01 BASES SELECCIÓN PERSOAL FEIRA DO VIÑO 2017 02 DECRETO 2017-0354 [LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS] 03 DECRETO 2017-0361 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS PERSOAL FEIRA DO VIÑO 2017] 04.07.2017 ACTA DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS  
  Información: Mediante decreto da Alcaldía de 2 de maio de 2017 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de tres traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de obras e servizos de competencia municipal para o ano 2017 (Plan Concellos – liña 3). Os tres postos son de oficial de albanelaría para a revalorización de espazos públicos. + DESCARGAS 01 DECRETO 2017-0241 [DECRETO LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS] 02 DECRETO 2017-0243 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS E DATA DE BAREMACIÓN DOS […]
  Información: O obxecto é proceder á selección dun/ha traballador/a para levar a cabo principalmente tarefas propias da categoría dentro da Brigada de Vías e Obras municipais. As características da praza son as que seguen:
  Información: Mediante decreto da Alcaldía de 14 de febreiro de 2017 aprobáronse as bases para a contratación laboral temporal de once traballadores/as ó abeiro do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o ano 2017 (Plan Concellos – liña 4). + DESCARGAS 01 DECRETO 2017-0091 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PLAN CONCELLOS] 02 DECRETO 2017-0106 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS PLAN CONCELLOS DEPUTACIÓN] 03 ANUNCIO BAREMACIÓN DE MÉRITOS PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E […]
  Información: Vistas as bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 14 de outubro de 2016  para a contratación laboral temporal dun peón de limpeza e dun auxiliar de axuda no fogar ó abeiro da subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) durante o exercizo 2016 DESCARGAS: 01 Listaxe definitiva de aspirantes/as pra participar no proceso selectivo 02 Acta concurso de méritos APROL RUAL 2016
  Información: Selección de persoal OBRADOIRO DE EMPREGO “MERCADO DE SAN MIGUEL” 2016 DESCARGAS: 01 CARTEL PROVISIONAIS OBRADOIROS 02 CONVOCATORIA ENTREVISTAS ALUMNOS OE 03 PUNTUACIÓN PROVISIONAL EQUIPO DIRECTIVO 04-01 PUNTUACIÓN DEFINITIVA EQUIPO DIRECTIVO 04-02 DATA ENTREVISTA EQUIPO DIRECTIVO 05 LISTAXE ALUMNOS SELECCIONADOS OBRADOIRO EMPREGO SAN MIGUEL 2016 06 DOCUMENTACIÓN PRESENTAR OS ALUMNOS SELECCIONADOS OBRADOIRO EMPREGO SAN MIGUEL 2016
  Información: Vistas as bases aprobadas por decreto da Alcaldía de 28 de xullo de 2016  para a contratación laboral temporal dun/ha traballador/a ó abeiro da subvención outorgada pola Xunta de Galicia para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais para o ano 2016. DESCARGAS: 01 DECRETO 2016-0441 [LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS] 02 DECRETO 2016-0443 [LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS ADMINISTRATIVO SS COOPERACIÓN] 03 05.09.2016 ACTA MÉRITOS AUXILIAR ADMVO. 04 08-09-2016-acta-proba-practica-auxiliar-admvo-ss
 • Non hai publicacións para mostrar na categoría - Persoal Laboral Fixo.

 • Información: O obxecto das presentes bases é proceder á selección con carácter de interinidade  dun/ha auxiliar administrativo/a para levar a cabo principalmente funcións de rexistro de documentos no Concello, atención e información ao público, xestións do Padrón. Documentos realacionados BASES_AUXILIAR_ADMINISTRATIVO_INTERINO
 • Información: Esta  convocatoria  ten  por  obxecto  a  concesión dunha bolsa de  colaboración,  en réxime  de  concorrencia  competitiva,  para  a realización  de prácticas nas oficinas de turismo do Concello do Rosal, entre o 1 de xullo e o 31 de agosto de 2016. Prazo ata o: 13 de xuño Descargas: 01 BASES BOLSA TURISMO 2016 02 LISTAXE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS 03 BAREMACIÓN 04 RESOLUCIÓN CONCESIÓN