Anuncio baremación do concurso de méritos  en relación co proceso selectivo para a contratación temporal de 11 traballadores/as a xornada completa ó abeiro do plan de obras e servizos da deputación provincial (POS 2017):

+ DESCARGAS: